Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zużyte oleje pochodzące z rynku motoryzacyjnego oraz przemysłu powinny być poddawane profesjonalnej utylizacji. Przedsiębiorca może regenerować powstający w jego zakładzie olej odpadowy we własnym zakresie, jeśli posiada specjalną instalację, która umożliwia przeprowadzenie takich procesów, jak:

  • oczyszczanie poprzez dekantację, filtrację bądź obróbkę chemiczną lub rozpuszczalnikową,
  • destylacja - rozdział na frakcje destylatowe,
  • rerafinacja rozpuszczalnikowa i kontaktowanie z ziemią odbarwiającą lub odbarwiającym środkiem powierzchniowo czynnym albo katalityczna rerafinacja w atmosferze wodoru.

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada tego typu instalacji, powinien powierzyć skup zużytego oleju silnikowego, przekładniowego, maszynowego lub innego profesjonalnej firmie, np. Wolar, która posiada odpowiednie zezwolenia na przewóz oleju do miejsca, gdzie jest on poddawany recyklingowi bądź utylizacji.

63-112 Brodnica, ul. Szołdry 2/0

NIP: 588-18-04-438

https://wolar.eu/

2017-10-20 14:54:30

Skup zużytego oleju silnikowego • https://wolar.eu/

Efrental

64300 Nowy Tomyśl, ul. Długa 2

Meble Potocki

62021 Paczkowo, ul. Sokolnicka 58

Orzeł-Trans

61429 Poznań, ul. Brzozowa 8